Sunday, March 22, 2009

ADAT DAN BUDAYA ORANG ASLI ( SIRI 4 )

KAUM LANOH

1. PENGENALAN

Lanoh, suku kaum orang Asli daripada rumpun bangsa Semang-Negrito. Masyarakat ini turut dikenali sebagai Lano dan Sabubn tetapi nama Sabubn sudah tidak digunakan.Petempatan mereka bertaburan di utara negeri Perak khususnya di Daerah Lenggong. Amalan berpindah randah kadangkala membawa memasuki wilayah suku kaum lain. Wilayah Lanoh dikelilingi wilayah Kintak di utara, wilayah Jahai di Timur dan wilayah Temiar di Tenggara.

Dari sudut lingustik dan budaya, orang Lanoh paling hamper kepada suku kaum Kensiu dan Kintak. Malah ada pengkaji yang menganggap ketiga-tiga masyarakat ini sebagai sebuah masyarakat yang sama. Ditinjau secara khusus, masyarakat Lanoh dari segi ras (bangsa) dan budaya merupakan Negrito tetapi dari segi bahasa mereka hanya menggunakan bahasa Temiar.

Sistem social keluarga asas merupakan unit yang memastikan kesinambungan dari segi kewujudan dan kelangsungan hidup masyarakat ini. Keluarga asas bertanggungjawab memasyarakatkan anak sebagai ‘ahli masyarakat yang baru’ dengan nilai dan budaya Lanoh. Ahli baru ini diajar dan diterapkan dengan nilai-nilai menghormati orang tua, tidak melakukan perkara yang dilarang, menerima tanggungjawab perkongsian dalam kegiatan harian kelompok, menghormati pantang larang dan berpegang teguh pada kepercayaan Lanoh.


2. PERKAHWINAN

Perkahwinan kebiasaannya berdasarkan suka sama suka antara pasangan. Mereka memilih pasangan sendiri tanpa melibatkan ibu bapa ataupun keluarga terdekat dengan membina tempat tinggal bersama, pasangan sudah memadai digelar suami isteri. Tiada kenduri-kendara dilangsungkan, hanya si suami memberi sedikit hadiah kepada si isteri dan mertua. Bagi si isteri pula membalas pemberian hanya kepada si suami. Kebiasaannya perceraian akan berlaku di awal perkahwinan dan pasangan remaja akan cuba mencari sehingga mendapat pasangan sejati. Jarang pula berlaku perceraian apabila pasangan mendapat anak.

Keluarga asas penting sebagai sebuah unit ekonomi. Keluarga asas pula merupakan sebuah kumpulan kerja dan menampakkan sedikit pembahagian tugas antara lelaki dan wanita. Bapa akan dibantu oleh anak lelakinya yang dewasa untuk memastikan keluarga asas mereka sentiasa mempunyai bekalan daging dan makanan yang mencukupi. Manakala ibu dibantu oleh anak perempuannya memungut buah-buahan hutan dan sayur-sayuran. Hasil yang diperolehi daripada kegiatan memburu dan memungut hasil hutan ini biasanya tidak dikongsi dengan ahli keluarga (puak) lain. Hasil tersebut menjadi hak keluarga asas kecuali ada lebihan, barulah diagih-agihkan.

Suami dalam apa jua atau ruang tetap menjadi ketua keluarga asas. Isteri akan mengganti tampuk sebagai ketua sekiranyan suami meninggal dunia. Memandangkan dalam sesetengah hal, keluarga asas turut merupakan unit keagamaan, maka suami berperanan besar memastikan pantang larang tidak dilanggar.


3. IBU MENGANDUNG/KELAHIRAN BAYI


Ibu yang sudah harus berpantang dengan tidak boleh turun memijak tanah selama dua minggu. Selama dua ke tiga bulan makanan untuk ibu tidak boleh ditambah garam. Makanan yang menggunakan minyak juga pantang dimakan.


4. KEMATIAN

Apabila berlaku kematian, berita tersebut akan disebarkan kepada penghulu dan kaum keluarga terdekat. Mayat akan dimandikan dan dibersihkan. Mayat wanita akan dihiaskan dengan barang kemas seperti cincin, gelang dan rantai. Kemudian dibalut dengan kain batik yang baru dan seterusnya digulung dengan tikar dan diikat dengan kuat. Mayat lelaki pula dibalut dengan kain pelikat sebelum digulung dengan tikar. Di tanah perkuburan, liang digali lebih kurang sedalam 2 meter. Semua harta kepunyaan simati akan ditanam bersama-sama mayat. Setelah dikambus, 2 batang kayu sebagai tanda dipacakkan sebagai tanda kepala dan kaki simati. Di bahagian kepala kubur dinyalakan api supaya dapat menghalang binatang buas seperti harimau dan babi merosakkan kubur. Jika suami meninggal dunia, si isteri tidak boleh bersolek selama 7 hari. Pada hari pertama diadakan kenduri untuk menjamu roh. Kenduri juga diadakan pada hari ketujuh untuk roh simati pulang terus ke alam ghaib.


4. KEPERCAYAAN

Orang Lanoh berpegang pada sistem kepercayaan animisme. Perasaan takut kepada hantu umpamanya merupakan satu cirri dalam kepercayaan animisme. Namun masyarakat ini turut mempercayai tuhan sebagai lambang kuasa yang unggul. Sistem kepercayaan dikawal dan dipelihara oleh autoriti yang bergelar Halak. Di samping menagani hal ehwal ‘keagamaan’, ‘Halak’ turut berperanan sebagai pengamal perubatan tradisional Lanoh.


5. STATUS EKONOMI

Gabungan beberapa keluarga asas (biasanya tidak melebihi 10 keluarga asas) yang mempunyai pertalian darah atau bersaudara membentuk sebuah puak. Puak diketuai oleh seorang ketua tetapi tidak mempunyai sebarang gelaran. Ketua puak biasanya terdiri daripada anggota puak tertua, berpengalaman luas dan memiliki pengetahuan mendalam tentang ilmu kebatinan dan perubatan tradisional Lanoh.

Tanggungjawab utama seseorang ketua tidak hanya terbatas sebagai pembuat keputusan dalam hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi seperti jenis kegiatan ekonomi yang harus dijalankan dalam sesuatu masa atau musim, menetapkan masa untuk membuat rumah dan berpindah dan seumpamanya, tetapi juga untuk memelihara peraturan sosial seperti usaha menjatuhkan hukuman atas kesalahan yang bersifat jenayah.

Orang Lanoh hari ini telah menerima perubahan yang dianjurkan oleh kerajaan dengan baik. Pada masa ini kerajaan mewajibkan masyarakat ini tinggal secara kekal di perkampungan dan dalam Rancangan Penempatan Semula yang dibangunkan oleh kerajaan. Di kawasan penempatan baru ini, ketua orang Lanoh bergelar Penghulu, satu sistem yang dianjurkan oleh kerajaan. Penghulu dilantik di kalangan anggota yang ‘berpendidikan dan berpengalaman dalam pengaulan luar’. Dia berperanan sebagai orang perantaraan di antara penduduk kampung dengan orang luar, terutamananya kerajaan. Orang Lanoh telah menerima baik system pertanian kekal yang dianjurkan oleh kerajaan. Terdapat juga pertanian kekal ini secara persendirian. Selain itu, mereka terlibat dalam kegiatan ekonomi moden, khususnya dalam sektor makan gaji.

Namun dalam satu perkembangan lain, semakin ramai orang Lanoh diasimilasikan ke dalam suku kaum Orang Asli yang lain seperti Temiar. Fenomena ini berpunca daripada perkahwinan campur dan kedua, akibat sistem petempatan kekal. Dalam satu rancangan kekal umpamanya di Kampung Grik, beberapa keluarga Lanoh telah ditempatkan bersama-sama majoriti orang Temiar. Dalam jangka panjang, masyarakat ini akan terserap dalam masyarakat Temiar. Mereka menggunakan bahasa Temiar walaupun bercakap sesame orang Lanoh sendiri. Fenomena ini secara tidak langsung sebenarnya menunjukkan sifat positif dan kepekaan masyarakat terhadap pembangunan dan perkembangan alam sekeliling mereka.

No comments:

Post a Comment